15.3.17

Dlaczego warto wybrać nasze usługi księgowe ?

Rzetelność

Biuro rachunkowe zatrudnia fachowych pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje (wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszym biurze posiadają licencje Ministerstwa Finansów), umiejętności i doświadczenie. Uczestniczą oni w różnorodnych szkoleniach i stale podnoszą swoje kwalifikacje, co umożliwia rzetelne wywiązanie się przez biuro rachunkowe z przyjętych wobec klienta zobowiązań.

Bilans wydatków

Biuro rachunkowe pobierze wynagrodzenie za wykonaną usługę. Jeżeli natomiast chcecie Państwo zatrudnić księgową(ego), musicie wynająć powierzchnię biurową, kupić komputer, drukarkę, odpowiednie oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne i biurowe. Musicie także znaleźć osobę o odpowiednich kwalifikacjach, co jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Pamiętajcie też Państwo o tym, że dobry fachowiec zażąda od Was wynagrodzenia znacznie przewyższającego koszty prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym. Aby zapewnić zatrudnionemu pracownikowi możliwość rzetelnego prowadzenia księgowości, musicie także opłacać jego szkolenia oraz prenumeratę kilku czasopism.

Odpowiedzialność za pomyłki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to podatnik (czyli Wy) zawsze ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ewidencji i obliczenie podatku. W przypadku, gdy zlecicie to pracownikowi i on się pomyli, zgodnie z przepisami kodeksu pracy odpowiada on materialnie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, chyba, że wyrządził szkodę umyślnie. Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości. A ponieważ jest ono ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, macie Państwo pewność, że otrzymacie pełne odszkodowanie.

Porady prawne

Dbając o kompleksową obsługę, biuro nasze zapewnia swoim partnerom stałą możliwość uzyskania porady prawnej w naszej firmie, udzielanej przez sprawdzonych, najwyższej klasy specjalistów.

Wygoda

Jeżeli zechcecie, nie tylko zaksięgujemy wasze dokumenty i sporządzimy deklaracje podatkowe, ale także dostarczymy Wam je do podpisu, a po podpisaniu złożymy w urzędzie skarbowym. Możemy również odbierać od Was dokumenty do zaksięgowania, a także dostarczać Wam wypełnione przelewy dotyczące wpłat podatków, czy ubezpieczeń ZUS. Jeżeli zechcecie, przelewy te po podpisaniu możemy dostarczyć do banku. Jak więc widzicie, nasza współpraca nie wymaga Waszych wizyt ani w biurze, ani w urzędach.

Oszczędności

Zatrudniając pracownika płacicie Państwo za jego wiedzę i czas, który Wam poświęci, niezależnie od tego, czy pracuje przez cały czas. Jeżeli korzystacie z usług biura rachunkowego, płacicie tylko za pracę, którą biuro wykona.

Wysokość opłaty miesięcznej jest uzależniona przede wszystkim od:
rodzaju ewidencji (księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów),
ilości dokumentów do zaksięgowania, ilości pracowników.

Jak pozyskać zaufanie klientów ?

Biuro rachunkowe to:
deklaracje złożone w terminie,
brak kar za nierzetelnie prowadzoną dokumentację,
oszczędność czasu związana z brakiem wizyt w urzędach skarbowych i ZUS,
"ceny hurtowe" dla stałych klientów.

Usługi księgowe biuro rachunkowe świadczy na terenie:

Warszawa i okolice - dojeżdżamy.
Tel./fax 22 854 07 66
tel.kom. 694 295 549

16.11.18

Określenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT

Określenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
Termin „dostawa towarów" został przez ustawodawcę użyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim „dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei w świetle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojęcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego, a więc moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania różnicy pomiędzy VAT ze sprzedaży a VAT z faktur zakupowych dających prawa do odliczenia.

vat